BHVQ

Anslutningskurs nr 2 genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 11-12 juni ännu en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, lagar och regler, validering av registerdata, BHVQ:s variabeldefinitioner och informationsspecifikationen. Deltagarna fick under kursens gång öva sig i att koda och avkoda information avsedd för BHVQ. Kursen fick också en presentation av kommande utdatarapporter. Kursledare var Thomas Wallby och Leif Ekholm från BHVQ.

Deltagarna i BHVQ:s anslutningskurs juni 2018. Från vänster Thomas Wallby, Uppsala och BHVQ,
Ulla Thelin, Västernorrland, Eva-Lena Östholm, Västernorrland, Marie Golsäter, Jönköping,
Anita Riedeburg, Västernorrland, Anna Levin, Gotland och  Ingvor Andersson, Jönköping.
Saknas på bilden gör Leif Ekholm, Örebro och BHVQ (som tog bilden).

Några röster om kursen:

– ”Bra upplägg och innehåll!”.

– ”Tack för två mycket givande dagar!”

– ”Trevliga dagar med ökad förståelse för BHVQ-registret!”