BHVQ

Information till vårdnadshavare på lätt svenska

Ett informationsblad utformat på lätt svenska är nu publicerat. Informationen innehåller den information som vårdnadshavare har rätt att få enligt Dataskyddsdirektivet (GDPR). Informationen kan laddas ner och skrivas ut för användning på BVC i tillämpliga fall. Informationsbladet hittar du här.