BHVQ

Översättningar av information till vårdnadshavare

Mor och dotterNu finns generell information om nationella kvalitetsregister och vårdnadshavarens rättigheter i översättning till arabiska, engelska, persiska och somaliska. Informationen är översatt av auktoriserade översättare på varje språk på uppdrag av Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Grundinformationen finns även på svenska. Du hittar informationen på sidan för information till BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT.

Ta mig dit!