BHVQ

Ny version av BHVQ informationsspecifikation publicerad

En ny version av BHVQ Informationsspecifikation, med versionsnummer 1.15, är nu publicerad. Ingenting i innehållet avseende koder är ändrat. Förändringen består istället i att beskrivningen av registrets data har anpassats till en ny mall för informationsspecifikationer som framför allt gör det lättare att hitta. Ordningsföljden för registrets variabler i Informationsspecifikationen är nu också densamma som i BHVQ Registerbeskrivning vilket gör det lättare att läsa de båda dokumenten sida vid sida.

– Inget i innehållet ändras utan vi försöker vara tydligare och beskriva informationen bättre. Det gör det också möjligt att skapa sk. interaktiva modeller över registrens data som vi publicerar på kvalitetsregister.se, säger Lisbeth Svedberg, informatiker på Region Örebro län.

OBS! Ett fel hade smugit sig in i den version av 1.15 som publicerades den 24 juni. I den versionen saknas information om negation i variabeln ”Första barn”. Detta är nu rättat och en uppdaterad version publicerades 2019-06-26, kl. 14.44. Tidigare nedladdade informationsspecifikationer bör alltså bytas mot den version som finns publicerad nu.

Se informationsspecifikationen här Information om BHVQ för BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT.