BHVQ

Årsrapport 2018 publicerad

Svenska Barnhälsovårdsregistret publicerar idag sin årsrapport för 2018. En årsrapport som för första gången kan redovisa enjämförelse mellan två regioner i landet.

– ”Vi är mycket glada och stolta över att registret nu utvecklats till ett komplett register med en färdig utdataportal som medger jämförelser mellan regioner i landet! Vi kommer nu att fortsätta utveckla registret för att ständigt bli bättre”, säger Leif Ekholm, ordförande i Barnhälsovårdsregistrets styrgrupp.

Ta mig till Svenska Barnhälsovårdsregistrets årsrapport 2018.

Jag vill titta mer på Barnhälsovårdsregistrets utdata online.