BHVQ

Årsrapport 2019 publicerad

Svenska barnhälsovårdsregistrets årsrapport finns publicerad. ”I årets årsrapport kan vi jämföra data för två regioner i större utsträckning. Vi har också haft möjlighet att följa utvecklingen över tid för kvalitetsindikatorer. ” Berättar registerhållaren Anna Fäldt. Vi har också mycket god datatäckning för många av våra variabler.

Årsrapporten finns publicerad här Årsrapport Svenska Barnhälsovårdsregistret 2019