BHVQ

Första anslutningskursen genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 16-17 januari en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, BHVQ:s variabeldefinitioner och informationsspecifikationen. Deltagarna fick under kursens gång…

70 % av Sveriges landsting/regioner på väg in i BHVQ

Region Jönköpings län anordnade onsdag 11 oktober ett möte på Arlanda för PMO-Barnhälsovårds kundgrupp. BHVQ:s registerhållare Thomas Wallby deltog. Region Jönköpings län driver tillsammans med Västerbottens läns landsting ett anslutningsprojekt från journalsystemet PMO mot Svenska barnhälsovårdsregistret. Mötets första dag ägnades åt frågor kring…

Ny informationsspecifikation publicerad

En ny informationsspecifikation, version 1.10 ersätter nu den tidigare version 1.9. Förändringarna består av smärre rättningar vad gäller text och innehållsförteckning. Förutom dessa är följande förändringar införda: Amning: Observation (sid 7). Registrets variabel Första mål annat än bröstmjölk har ändrat namn…

BHVQ inför insamling av vaccinationsdata 2019

Svenska Barnhälsovårdsregistret inför på uppmaning från Folkhälsomyndigheten insamling av vaccinationsinformation från och med år 2019. Datainsamlingen omfattar, förutom redan insamlad information om tuberkulosvaccinering av barn med ökad risk, samtliga vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet samt vaccination mot hepatit B. Datainsamlingen ska gälla för…