BHVQ

Uncategorized

Anslutningskurs nr 2 genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 11-12 juni ännu en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, lagar och regler, validering av registerdata, BHVQ:s…

Ny information relaterad till dataskyddsförordningen

Nu finns uppdaterad information om den nya Dataskyddsförordningen och Svenska Barnhälsovårdsregistret att ta del av. Följande information är publicerad: Ny sida om datasäkerhet och sekretess för vårdnadshavare. Uppdaterade rutiner och formulär i relation till GDPR för BHV-verksamheten. Nedladdningsbara informationsmallar för användning av BHV-verksamheten lokalt.