BHVQ

Utdata

Nu finns en användarhandledning för BHVQ utdata

En användarhandledning finns nu publicerad för BHVQ utdataportal. BHVQ:s utdatarapporter är mycket självförklarande.  Tanken med användarhandledningen är att den ytterligare ska underlätta för användaren att utnyttja utdataportalens fulla potential, säger Anna Fäldt, registerhållare för Svenska Barnhälsovårdsregistret. Du hittar användarhandledningen på…

Utdataportalen åter i funktion

Barnhälsovårdens utdataportal är nu uppe och i full drift igen efter morgonens driftstopp. Stoppet berodde på att en tredjepartsleverantör uppdaterat sin system med patchar som inte var kompatibla med BHVQ:s Power BI. Detta är nu alltså åtgärdat. Välkommen in!