BHVQ

Anslutningskurs nr 2 genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 11-12 juni ännu en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, lagar och regler, validering av registerdata, BHVQ:s…