BHVQ

Första anslutningskursen genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 16-17 januari en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, BHVQ:s variabeldefinitioner och informationsspecifikationen. Deltagarna fick under kursens gång…

70 % av Sveriges landsting/regioner på väg in i BHVQ

Region Jönköpings län anordnade onsdag 11 oktober ett möte på Arlanda för PMO-Barnhälsovårds kundgrupp. BHVQ:s registerhållare Thomas Wallby deltog. Region Jönköpings län driver tillsammans med Västerbottens läns landsting ett anslutningsprojekt från journalsystemet PMO mot Svenska barnhälsovårdsregistret. Mötets första dag ägnades åt frågor kring…