BHVQ

BHVQ Utdataportal

Här öppnas inom kort portalen för Svenska barnhälsovårdsregistrets utdata.

All information som lämnas till registret skyddas av hälsa- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Publikt tillgängliga rapporter visar data på nationell och regional nivå.  Enskilda barn går inte att identifiera i några rapporter. Data på BVC-nivå finns tillgängligt endast för personer med särskild behörighet.