BHVQ

BHVQ.se Ny webbplats för Svenska barnhälsovårdsregistret

BHVQ:s nya webbplats är nu i drift. Innehållet är i stort sett detsamma men layouten är helt ny. RCSO:s informatör Anna Norrenge Söderstig har stått för utformningen. Välkommen att titta runt!