BHVQ

I korthet från BHVQ:s årsmöte

BHVQ höll sitt årliga informationsmöte den 7 mars 2017 i Stockholm. Vid det välbesökta mötet deltog, förutom BHVQ:s styrgrupp och 1 adjungerad , representanter för 7 barnhälsovårdsenheter och 4 journalsystem. Vidare fanns 3 deltagare från Socialstyrelsen. Totalt deltog 30 personer.

Mötet bjöd på presentationer av nuläget för BHVQ samt redogörelser för flera av de pågående anslutningsprojekten. BHVQ har, som alla kvalitetsregister, fått vidkännas minskade anslag. Beslut kring den framtida finansieringen av nationella kvalitetsregister väntas under våren. BHVQ kommer dock att kunna hålla budget under året. Fokus för BHVQ för 2017 ligger på att understödja nya och pågående anslutningsprojekt samt att påbörja utvecklingen av registrets utdatafunktioner.

Positiva resultat kunde rapporteras från flera av de pågående anslutningsprojekten, bl.a. PMO i Jönköping/Västerbotten, Cosmic i Uppsala och eWeawe Growth i Örebro. Såväl Jörgen Andersson och Björn Hamrin från PMO som Åke Nilsson från EPJ i Uppsala kunde informera om att man lyckats identifiera och kodsätta mer än 90 % av alla variabler i BHVQ.

–  Cosmic Uppsala beräknas gå i skarp drift mot BHVQ före sommaren, berättade Åke Nilsson från Uppsala.

Mötet avslutades med att Karina Persson från Carmona AB i Halmstad, BHVQ:s IT-leverantör, informerade om status för BHVQ på Carmonas IT-plattform Compos.

– BHVQ har fullgjort alla krav enligt nationell informationsstruktur och är berett att ta emot data från levererande journalsystem, konstaterade en nöjd Karina Person avslutningsvis.

BHVQ:s ordförande Leif Ekholm berättar om BHVQ på årsmötet