BHVQ

BHVQ nära starta datainsamling. Följ läget på anslutningskartan.

BHVQ är nu nära att påbörja reguljär datainsamling. Landstinget Dalarna kandiderar för närvarande som premiärleverantör. Preliminära tester har visat positiva resultat. Förutom landstinget Dalarna pågår anslutningsprojekt i Region Uppsala, Region Örebro, Region Jönköpings län, Västerbottens länslandsting, Stockholms läns landsting och Västmanlands läns landsting.