BHVQ

Ny informationsspecifikation publicerad

En ny informationsspecifikation (ver. 1.7) som ersätter den tidigare version 1.3 är nu publicerad. Den finns tillgänglig för nedladdning från bhvq.se (se Information > BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT).

Förändringar i denna version.

 • Rökning
  Separata kvalitetsregisterkoder för Vårdnadshavare 1 röker dagligen resp. Vårdnadshavare 2 röker dagligen.
 • Föräldragrupp
  Nya kvalitetsregisterkoder för ”Mor deltagit i föräldragrupp” respektive ”Far deltagit i föräldragrupp”.
 • Första barn
  Nya kvalitetsregisterkoder för moderns första barn respektive faderns första barn.
 • Hörsel och syn
  Separat uppgift om avvikelse för höger respektive vänster sida kan anges via ett lokalisationsattribut. Regel i NKRR slår ihop informationen till ett (1) värde för avvikelse.
 • EPDS-kod: Modern bedömd med EPDS-skala. Ny kod kommer v 22.
 • Klasserna Annan Person och Deltagande är borttagna då de p.g.a. ovanstående ändringar inte längre behövs.