BHVQ

En uppdaterad registerbeskrivning finns tillgänglig nu

BHVQ Registerbeskrivning ver. 17.4

En uppdaterad registerbeskrivning, ver. 17.4, som ersätter den tidigare, ver 16.12. finns nu tillgänglig för nedladdning. En uppdateringslogg finns på sid. 54 som beskriver vilka ändringar som gjorts jämfört med ver. 16.12. Se Information > BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT.

Tips! På sidan 2 finns en översikt över registrets variabler med sidhänvisning till informationsspecifikationen vilket underlättar för den som vill komplettera registerbeskrivningens information på en variabel med motsvarande information i informationsspecifikationen.