BHVQ

Informationsblad till vårdnadshavare, översättningar tillgängliga!

Nu finns informationsbladet för vårdnadshavare översatt till 19 av de vanligaste språken i Sverige. Du hittar alla översättningar på sidan för information till vårdnadshavare. Väl där, klicka på knappen Informationsblad till vårdnadshavare. Sidan inleds med en översiktlig information om registret på svenska och engelska.