BHVQ

Barnhälsovård och BHVQ får starkt stöd i ny statlig utredning

I slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa, ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47) får såväl barnhälsovården som arbetet med det nationella kvalitetsregistret BHVQ starkt stöd. Om BHVQ skrivs bl.a.

”Sammanfattningsvis ser Kommissionen positivt på det arbete som hittills gjorts och anser det angeläget att det systematiska kvalitetsarbetet av barnhälsovården fortsätter med inriktningen att nå en nationell kvalitetsuppföljning.”

”Genom förbättrad nationell statistik skulle insatser för att främja barns hälsa, och resultaten av dessa, tydligare kunna följas som grund för ett löpande förbättringsarbete. Kommissionen föreslår därför att regeringen tar initiativ till att stödja detta utvecklingsarbete.”

Du hittar hela rapporten här: Nästa steg mot en jämlik hälsa