BHVQ

Lyckad överföring av data från Landstinget Dalarna

I slutet av maj genomförde Landstinget Dalarna en första test av överföring av data från journalsystemet Take Care till Svenska barnhälsovårdsregistret. Barnhälsovårdsdata från journalsystemet tillhandahålls på ett egenutvecklat vårddatalager som också sköter kodningen av den strukturerade informationen. I vårddatalagret kan sedan BHVQ hämta upp data som svarar på registrets frågor. Testet, som omfattade samtliga variabler och en mångfald av kategorier, betecknas som lyckat. En del tekniska småfel upptäcktes som sedan dess har rättats. Testet innebär att BHVQ nu är helt klara för insamling av data enligt den nationella informationsstrukturen.