BHVQ

Landstinget Dalarna nu i skarp drift till BHVQ

Från och med fredag 15 september rapporterar nu landstinget Dalarna som första landsting kontinuerligt till Svenska barnhälsovårdsregistret. BHVQ gratulerar projektorganisationen med projektledare Peter Back i spetsen och barnhälsovårdsenheten i Dalarna till ett väl utfört och uthållit utvecklingsarbete.

– ”Det känns väldigt bra att vara i mål! Nu kan vi hämta mycket av vår årliga statistik från registret och länets BHV-sjuksköterskor kan ägna sin tid åt möten med barn och familjer”, säger Ulrika Nygren, glad vårdutvecklare på barnhälsovårdsenheten i Falun.

Samtidigt innebär detta att Svenska barnhälsovårdsregistret, i och med pågående datainsamling, uppfyller samtliga kriterier för att certifieras som fullvärdigt nationellt kvalitetsregister.

– ”Vi hoppas att fler regioner/län snart kommer att göra oss sällskap så vi kan jämföra”, tillägger Landstinget Dalarnas barnhälsovårdsöverläkare Kristin Lindblom, på länk från Montreal i Kanada.