BHVQ

BHVQ inför insamling av vaccinationsdata 2019

Svenska Barnhälsovårdsregistret inför på uppmaning från Folkhälsomyndigheten insamling av vaccinationsinformation från och med år 2019. Datainsamlingen omfattar, förutom redan insamlad information om tuberkulosvaccinering av barn med ökad risk, samtliga vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet samt vaccination mot hepatit B. Datainsamlingen ska gälla för åldersgruppen 2 år och omfatta såväl aktuella vaccinationer som historiska. Skälet till den utökade datainsamlingen är att Vaccinationsregistret på Folkhälsomyndigheten fn endast samlar in data om aktuella vaccinationer vilket, i avsaknad av historiska data, inte ger tillräcklig information om vaccinationstäckning i barnpopulationen.