BHVQ

Ny informationsspecifikation publicerad

En ny informationsspecifikation, version 1.10 ersätter nu den tidigare version 1.9. Förändringarna består av smärre rättningar vad gäller text och innehållsförteckning. Förutom dessa är följande förändringar införda:

  1. Amning: Observation (sid 7). Registrets variabel Första mål annat än bröstmjölk har ändrat namn till Första mål annan kost för att bättre överensstämma med texten i BHVQ Registerbeskrivning. Koden är dock fortfarande densamma.
  2. Tillväxt: Observation (sid 9). Variabeln Sitthöjd är borttagen ur registret och ska följaktligen inte samlas in.