BHVQ

Uppdaterad Registerbeskrivning ver 17.10

En uppdaterad registerbeskrivning, ver. 17.10, finns nu publicerad på bhvq.se och ersätter den tidigare ver. 17.4. I ver. 17.10 flaggar registret för att införa datainsamling omfattande samtliga vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet samt hepatit B från och med 2019.

Nyheter i ver 17.10 i sammanfattning

Sid Avsnitt Ändring
9 Aktuell styrgrupp Uppdaterad
11 Dataåtkomst … Avsnittet uppdaterat och sammanslaget med avsnittet om användning av personuppgifter.
12 Insamling av data … Avsnittet uppdaterat med anledning av att BHVQ inte längre kommer att ha bruk för beslutsstöd. Figur 1 och 3 uppdaterade.
16 Föräldrainformation Information om tillgängliga översättningar tillagd.
17 Antal barn Förändrad definition av antal barn.
26 Amning Uppdaterad referens nr 51.
29 Vaccinationer Datainsamling omfattande samtliga vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet samt hepatit B införs i registret fr o m januari 2019.
31-33 Tillväxt Instruktioner för mätning av tillväxt borttagen. För dessa instruktioner hänvisas till Rikshandboken. Information om sitthöjd borttagen.
39 Remisser Beskrivning av fråga uppdaterad.
41 Antibiotika, eksem.. Förtydligade definitioner och frågor.