BHVQ

70 % av Sveriges landsting/regioner på väg in i BHVQ

Region Jönköpings län anordnade onsdag 11 oktober ett möte på Arlanda för PMO-Barnhälsovårds kundgrupp. BHVQ:s registerhållare Thomas Wallby deltog. Region Jönköpings län driver tillsammans med Västerbottens läns landsting ett anslutningsprojekt från journalsystemet PMO mot Svenska barnhälsovårdsregistret. Mötets första dag ägnades åt frågor kring standardiserad vårddokumentation, framför allt för de frågor som journalen väntas besvara till registret. Syftet med diskussionerna var att göra dokumentationen så likartad som möjligt mellan de landsting/regioner som använder PMO. Förutom representanter för Region Jönköpings län och Västerbottens läns landsting fanns verksamhetsföreträdare för Landstinget Sörmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Blekinge och Region Gävleborg på plats tillsammans med representanter för företaget CGM som utvecklat journalprogrammet PMO.

Under dagen stod det klart att samtliga närvarande landsting/regioner på mötet har för avsikt att starta anslutningsprojekt mot BHVQ vilket, tillsammans med övriga pågående anslutningsprojekt i landet, gör att motsvarar 70 % av landets landsting/regioner nu står i begrepp att ansluta till Svenska Barnhälsovårdsregistret.

Presentation av BHVQ pågår.