BHVQ

Anslutningsprojekt på gång i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen driver sedan en tid tillbaka ett anslutningsprojekt mot Svenska barnhälsovårdsregistret från journalsystemet Cosmic. Man planerar för närvarande att genomföra tester som producent mot Nationella tjänsteplattformen vilket innebär att projektet befinner sig i ett relativt framskjutet läge. Region Jämtland Härjedalen kan därmed, tillsammans med Region Uppsala, bli de första att leverera data till BHVQ från journalsystemet Cosmic.