BHVQ

Ny informationsspecifikation ver 1.12

Nu finns en uppdaterad informationsspecifikation för BHVQ, ver 1.12 som ersätter den tidiagre ver 1.10. Ändringar gäller hälso-och sjukvårdspersonal där det nu går att koda enligt KV-befattning för de personalkategorier som man kan fånga i journalsystemet. Kravet på barnläkare har fallit bort i avvaktan på att det går att koda läkarspecialiteter i KV-befattning. Däremot går det nu att koda olika sjuksköterskespecialiteter, t.ex. distriktssjuksköterska, barnsjuksköterska m.fl. ifall de är verksamma på BVC.