BHVQ

Landstinget Sörmland startar anslutningsprojekt

I och med det nya året startar Landstinget Sörmland ett anslutningsprojekt med målsättning att direktöverföra kvalitetsregisterdata från journalsystemet PMO till Svenska barnhälsovårdsregistret.

– ”Vi ser fram emot att kunna ansluta till BHVQ. Det kommer att hjälpa oss i vår statistikinsamling och därmed vår uppföljning av verksamheten. Vi ser fram emot att BHVQ på sikt även kommer att ge oss möjlighet till nationell jämförelse”, säger barnhälsovårdsöverläkare Charlotte Nylander.

En grafisk sammanställning av status för samtliga landsting/regioner i Sverige när det gäller anslutning till BHVQ finns på startsidan.