BHVQ

Första anslutningskursen genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 16-17 januari en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, BHVQ:s variabeldefinitioner och informationsspecifikationen. Deltagarna fick under kursens gång öva sig i att koda och avkoda information avsedd för BHVQ. Kursen fick också en förhandstitt på den nya utdataportalen. Kursledare var Thomas Wallby och Leif Ekholm från BHVQ.

Deltagarna i BHVQ:s anslutningskurs januari 2018. Från vänster Anette Eklund,
Västerås, Sara Nielsen, Uppsala, Anna Söderlund, Gävleborg, Leif Ekholm,
Örebro och BHVQ, Sofia Wijk, VG-region, Karin Apelkvist, VG-region och Pär Lindström, Gävleborg.
På bilden saknas Jennie Nimborg, Sörmland och Thomas Wallby, Uppsala och BHVQ (som tog bilden).

Några röster om kursen:

– ”Superbra dagar. Nu känns det ”läge”.”

– ”En fantastiskt givande kurs. Den gav många tankar.”

– ”Bra innehåll och bra upplägg. Tack!”