BHVQ

75 % av landsting/regioner i Sverige på gång att ansluta till BHVQ

I och med det senaste anslutningsprojektet i sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar, Östergötland och Jönköping) så pågår nu anslutning till BHVQ i någon form i 16 av Sveriges 21 landsting/regioner.

– ”Detta är mycket glädjande och visar att BHVQ är ett modernt register som befinner sig i teknikens framkant, med datainsamling helt utan dubbeldokumentation”, säger Leif Ekholm, barnhälsvårdsöverläkare i Örebro och ordförande i BHVQ:s styrgrupp.

De landsting som ännu ej planerer för anslutning mot registret är Norrbotten, Kronoberg, Värmland, Halland och Skåne.

Se anslutningskarta på bhvq.se