BHVQ

BHVQ möjligt pilotregister för Region Östergötland och Landstinget i Kalmar

Sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar, Östergötland och Jönköping) driver tillsammans ändringar och införande i journalsystemet Cosmic. Detta sker via en gruppering som heter eSPIR. Fn pågår en förstudie beträffande förbättrat nyttjande av kvalitetsregister i vården. Slutprodukten av förstudien ska vara ett förslag på vad man ska göra för att få mer vårdnytta beträffande kvalitetsregister.
Inga beslut är ännu fattade men i förslaget som ligger nu så har BHVQ fått prio 2 (alltså andra plats). En av anledning till att BHVQ inte ligger överst är att ”eSPIR önskar börja med ett register som man kan samverka kring i alla tre landstingen/regionerna”. Jönköping använder PMO för BHV-data, RÖ och LKL använder Cosmic.