BHVQ

Negationer, en nyhet i Valideringsplan ver 1.1

En ändring i informationsspecifikationen för BHVQ ökar avsevärt validiteten på registrets data. Det handlar om negationer, dvs en möjlighet att skicka information om att en händelse inte inträffat. Genom att koppla denna information till Nej-svar i journalen får vi i registret möjlighet att göra skillnad på de fall där man i journalen angett ett Nej och de fall där informationen inte är dokumenterad, sk bortfall. Information om negation kommer att införas i BHVQ Informationsspecifikation ver. 1.13 som beräknas bli publicerad i mitten av september. Information om negationer finns redan nu införd i BHVQ valideringsplan ver 1.1.