BHVQ

Värmland planerar anslutningsprojekt

I Värmland läns landsting planeras nu för ett anslutningsprojekt till BHVQ. Projektet är i ett inledande skede och ännu är inga formella beslut tagna. I Värmlands läns landsting används journalsystemet Cosmic och representanter från barnhälsovårdsenheten och IT i landstinget besökte i slutet av augusti Region Uppsala för att ta del av deras erfarenheter kring anslutning av Cosmic till BHVQ. Uppsala beräknas ansluta för reguljär drift i slutet av november. Vid mötet deltog från Värmland Cristina Gillå, BHV, Sara Tångring, Susanna Jönsson och Sofia Ceder, IT och från Uppsala Åke Nilsson och Thomas Lundqvist, EPJ och Sara Nielsen, BHV. BHVQ representerades av registerhållare Thomas Wallby.