BHVQ

Ny version av BHVQ Informationsspecifikation och Registerbeskrivning

En ny version av BHVQ Informationsspecifikation, version 1.13, är nu publicerad. Ändringar i denna version rör framför allt införandet av negationer. Se tidigare inlägg ang. negationer i BHVQ Valideringsplan. Till informationsspecifikation 1.13.

Med anledning av detta är även BHVQ Registerbeskrivning uppdaterad till version 18.10. Finns att hämta på samma plats som Informationsspecifikationen.