BHVQ

Region Jönköping rapporterar nu till BHVQ

Region Jönköping rapporterar nu kontinuerligt data till Svenska barnhälsovårdsregistret från sina barnhälsovårdsenheter runt om i regionen. Rapporteringen är ett resultat av ett projekt som drivits i regionen under det senaste året för att effektivisera datainsamlingen till nationella kvalitetsregister.

– Nu är vi igång och ser fram emot möjligheten att genom BHVQ bidra till en mer jämlik och rättvis svensk barnhälsovård med god kvalité, säger barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin, som är verksamhetschef för barnhälsovården i regionen, och Marie Golsäter, verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Region Jönköping.

Data hämtas nu direkt från journalsystemet PMO och överförs automatiskt till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Detta innebär att sjuksköterskorna på BVC inte behöver ägna tid åt datainsamlingen utan kan ägna den tiden åt kontakt med barn och föräldrar istället.

I projektet har journalsystemtillverkaren CGM arbetat tillsammans med personal från region Jönköping för att anpassa journalsystemet till den nya tidens datainsamling. Även företaget Carmona AB har varit delaktiga i det framgångsrika projektet. Carmona är IT-utvecklare för Svenska barnhälsovårdsregistret och ansvariga för driften av registrets databas.

– Region Jönköping är den första av våra kunder som är igång med detta. Inom kort kommer vi även att starta Region Blekinge och därefter Region Sörmland. Data i registret är viktig information för bedömningar av barns hälsa och för forskning, säger Gunnar Jonsson, projektledare på CGM.

Gunnar Jonsson framhåller även vikten av samarbete i ett projekt som detta.

– BHV-representanter från alla våra kunder i Jönköping, Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Västerbotten, Halland och Gävleborg har deltagit i arbetet, så stort tack för ett gediget arbete, avslutar Gunnar.

Svenska Barnhälsovårdsregistret kan bara instämma!