BHVQ

Nu finns en användarhandledning för BHVQ utdata

En användarhandledning finns nu publicerad för BHVQ utdataportal.

BHVQ:s utdatarapporter är mycket självförklarande.  Tanken med användarhandledningen är att den ytterligare ska underlätta för användaren att utnyttja utdataportalens fulla potential, säger Anna Fäldt, registerhållare för Svenska Barnhälsovårdsregistret.

Du hittar användarhandledningen på sidan för utdataportalen. Ta mig dit!