BHVQ

Nya namn i styrgruppen för BHVQ

Vid styrgruppens möte 19-20 november beslutades bl.a. om förändringar i styrgruppens sammansättning. Till ny registerhållare valdes logoped Anna Fäldt från Uppsala efter avgående Thomas Wallby som kommer att gå i pension.

– Jag ser verkligen fram emot att ta BHVQ in i framtiden med målet att alla regioner ska ansluta och att vi tillsammans kan skapa underlag för ett ständigt förbättringsarbete inom barnhälsovården, för barnens bästa, säger Anna Fäldt.

Även ordförandeposten fick ett nytt namn, Jennie Hedman, till vardags vårdutvecklare vid centrala barnhälsovården i Region Jämtland-Härjedalen. Tidigare ordföranden, Leif Ekholm, kommer dock att fortsättningsvis kvarstå i styrgruppen.

– Det är med stor glädje som jag kommer att ta över ordförandeskapet för registret, säger Jennie Hedman. – Det ska bli spännande att anta utmaningen och jag känner mig tacksam för förtroendet.

Både Anna och Jennie påpekar också att de kommer att ha stort stöd i den övriga styrgruppen som är mycket kompetent och kunnig.

Ytterligare två nya medlemmar valdes in i styrgruppen, Anton Holmgren och Emma Almstedt. Anton är barnhälsovårdsöverläkare och Emma psykolog, båda verksamma inom barnhälsovården i Region Halland.