BHVQ

Region Sörmland rapporterar data till BHVQ

Från den 14 oktober 2020 rapporterar tre regioner data till BHVQ. Region Sörmland har nu startat kontinuerlig data överföring till Svenska barnhälsovårdsregistret från samtliga barnhälsovårdsenheter i regionen. Data hämtas direkt från journalsystemet PMO och överförs automatiskt till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Det innebär ett stort steg för det kontinuerliga förbättringsarbetet inom barnhälsovård.