BHVQ

BHVQ tillåter dataöverföring via punkt-till-punktlösning och vid behov även filöverföring.

På styrgruppens internat i slutet av januari beslutades att tillåta dataöverföring även på andra sätt än via Nationell Kvalitetsregisterrapportering (NKRR). All data kommer även fortsatt att insamlas från journalsystem och följa den nationella informationsstrukturen.

BHVQs registerhållare berättar: –Vi har tagit det här beslutet för att förenkla för regionerna att ansluta till BHVQ. Självklart är den nationella informationsstrukturen det bästa men de tekniska utmaningarna  med NKRR har gjort att få regioner har anslutit. De regionala IT-enheterna, journalleverantörerna och andra leverantörer av vårdsystem har större erfarenhet av filöverföring och punkt-till-punktlösningar vilket kommer att underlätta framöver. Det är viktigt att de som kan leverera data samarbetar med BHVQs IT-leverantör.

Läs mer på Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem.