BHVQ

Uppdatering av BHVQ:s statistikportal

Den 24 juni sker en uppdatering av BHVQ:s utdataportal vilket kan leda till driftstörningar.

Täckningsgraden för registret kommer att visualiseras med två variabler, dels barn födda föregående år, dels för samtliga åldrar. Vidare kommer andelsberäkningar baseras på var barn har haft vårdkontakter under variabelns datafångstintervall. Tidigare baserades andelen på var barnet hade sitt senaste besök.