BHVQ

Registerbeskrivning version 21.1 är publicerad

24 juni publicerades BHVQ:s registerbeskrivning version 21.1.

Du finner dokumentet här

Registerbeskrivningen är utökad med två variabler: Enskilt samtal till pappan/den icke-födande föräldern och Vaccinationer. För de nya variablerna behövs en uppdatering av Informationsspecifikationen, vilken kommer att publiceras så snart den uppdaterats av SKR.