BHVQ

Förstsidan

Region Sörmland rapporterar data till BHVQ

Från den 14 oktober 2020 rapporterar tre regioner data till BHVQ. Region Sörmland har nu startat kontinuerlig data överföring till Svenska barnhälsovårdsregistret från samtliga barnhälsovårdsenheter i regionen. Data hämtas direkt från journalsystemet PMO och överförs automatiskt till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Det…

Ändrad finansiering för BHVQ

Ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister fattade vid sitt möte den 17 oktober 2019 beslut om förändrad finansiering för Svenska Barnhälsovårdsregistret. Registret ska inte längre finansieras av medel för Nationella kvalitetsregister. Beslutet är fattat på oklara grunder och har tillbakavisats av registrets…

Nu finns en användarhandledning för BHVQ utdata

En användarhandledning finns nu publicerad för BHVQ utdataportal. BHVQ:s utdatarapporter är mycket självförklarande.  Tanken med användarhandledningen är att den ytterligare ska underlätta för användaren att utnyttja utdataportalens fulla potential, säger Anna Fäldt, registerhållare för Svenska Barnhälsovårdsregistret. Du hittar användarhandledningen på…