Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-10-19
|
Författare: Anna Fäldt

Rutiner vid begäran att inte bli registrerad, rättelse eller radering av rapporterade uppgifter

Ett barns vårdnadshavare kan när som helst ångra sig och begära att barnet inte ska registreras i registret. Alla uppgifter om barnet ska då omgående raderas från registret. Vårdnadshavaren kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter. Nedanstående rutiner ska följas i de fall en sådan begäran riktas till barnhälsovården.

Använd blanketten ”Begäran om avregistrering, rättelse eller radering i Svenska barnhälsovårdsregistret” som finns på sidan Formulär för vårdnadshavare

Fyll i  i blanketten och be vårdnadshavaren att underteckna på angiven plats. 

Kontrollera att personen som begär dessa uppgifter är vårdnadshavare för barnet. Om denna uppgift inte kan hämtas från journalsystemet, kan den inhämtas från Skatteverkets folkbokföring. 

Säkerställ att det är vårdnadshavarens folkbokföringsadress som anges. Det är endast till folkbokföringsadressen som uppgifterna kan skickas. 

Dokumentera begäran om att inte registreras, om rättelse eller radering i barnets barnhälsovårdsjournal. Följ därvid lokala instruktioner. 

Blanketten skickas till regionens centrala barnhälsovårdsenhet alternativt till den  person som är ansvarig för att vidarebefordra informationen till registerhållaren för Svenska barnhälsovårdsregistret. Adressen till registret finns under Kontakt

Information om genomförd avregistrering eller radering skickas av registerhållaren till angiven adress efter att begäran har behandlats av registret. 

Begäran om information

Information om barnet som finns i BHVQ sänds till barnets folkbokföringsadress av BHVQ:s registerhållare. 

Rättelse av information

Om vårdnadshavare meddelar att information är felaktig i datauttag som som sänts efter ”Begäran om information” kontrolleras om BHVQ:s data stämmer överens med källdata, det vill säga barnets journalanteckning.  Detta sker genom att registerhållaren tar kontakt med vårdgivaren, tillika lokalt personuppgiftsansvarig, för det vårdbesök där data uppges vara felaktig. Om källdata är felaktig, enligt vårdnadshavaren,  uppmanas vårdnadshavaren att kontakta vårdgivaren för att få data i journalanteckningen korrigerad. När källdata är korrigerad korrigeras data i BHVQ vilket kontrolleras manuellt av registerhållaren.