Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-06-10
|
Författare: Anna Fäldt

Senaste nytt om BHVQ:s kontinuerliga finansiering

SKR har lämnat besked från mötet i NSG DA den 17 maj.

Ärendet om fortsatt hantering av Svenska Barnhälsovårdsregistrets finansiering under 2022 och framåt togs upp på mötet i Nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA) den 17 maj.

I diskussionen beskrevs BHVQ täcka ett viktigt område och att det är angeläget att datainsamling inom området säkerställs på ett hållbart sätt med lagligt stöd, utifrån nuvarande lagstiftning. Enligt NSG DA kan en annan typ av datainsamling/modell, vara mer ändamålsenlig och som har lagstöd i andra delar av patientdatalagen, vilket nu ska prövas.

Stödfunktionen vid SKR fått i uppdrag att ta fram ett utredningsupplägg. Ett första förslag på utredningsupplägg väntas presenteras för NSG i augusti.

BHVQ har fortsatt finansiering åtminstone resterande av 2022,  stöd av central personuppgiftsansvarig myndighet och Registercentrum sydost. Nationellt är stödet för BHVQ starkt. Folkhälsomyndigheten, utredningen Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård, SOU 2021:78 och många fler belyser vikten av BHVQ och att så många regioner som möjligt ansluter.