BHVQ

Om BHVQ

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är en enhetlig, jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Uppgifterna i Svenska Barnhälsovårdsregistret används för kontinuerligt lärande och ett förbättringsarbete som syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård av god kvalité över hela landet. Uppgifterna i registret används också för verksamhetsuppföljning och forskning.

Barn 0-5 år

Det är vi som arbetar i barnhälsovården i Sverige som driver registret. Vi samlar personuppgifter under de år ett barn har kontakt med barnhälsovården, dvs mellan födelsen och 5 års ålder. Vi sammanställer, analyserar och rapporterar dessa data utan att något enskilt barn kan identifieras.

Källa till kunskap och utveckling

Exempel på data som vi samlar in är uppgifter om amning, tobaksrökning, vaccinationer, besök, längd, vikt, undersökning av språkutveckling, hörsel- och synförmåga och om vi skickar några remisser.

Vi samlar också in uppgifter om barns hälsa, till exempel om barn har astma eller eksem eller om de haft någon infektion som behandlats med antibiotika och om de råkat ut för olycksfall.

Med 100 000 nyfödda barn per år blir Svenska Barnhälsovårdsregistret en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Läs mer om Svenska Barnhälsovårdsregistret här.

Mamma med barn