BHVQ

Översatt information till vårdnadshavare

Här nedan finns generell information om nationella kvalitetsregister och vårdnadshavarens rättigheter i översättning till arabiska, engelska, persiska och somaliska. Informationen är översatt av auktoriserade översättare på varje språk på uppdrag av Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Grundinformationen finns även på svenska.

Below you will find general information on national quality registers and the custodian's rights in translation into Arabic, English, Persian and Somali. The information is translated by authorized translators in each language.

Underlag för översättningen på svenska

Patientinformation Arabiska (العربية)

Patientinformation Engelska (English)

Patientinformation Persiska (فارسی)

Patientinformation Somaliska (Soomaali)

Mor och dotter