BHVQ

Information till vårdnadshavare

Vad är nationella kvalitetsregister?

Syftet med nationella kvalitetsregister är att insamlade uppgifter ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården följa och se förändringar av patienternas hälsa över tid, jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder.

Det är av stor vikt att så många som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren vilket ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering. Resultaten ska användas i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete för att uppnå en jämn standard av tjänster och vård i Sverige.

Använd knappen till höger om du vill läsa mer om nationella kvalitetsregister. ⇒ ⇒ ⇒

Sekretess

Ditt barns uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om ditt barn som enskild person. För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd.

Säkerhet

Ditt barns uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Det finns en systematisk kontroll som säkerställer att ingen obehörig tagit del av uppgifterna samt att inloggning för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt.

Dina/ ditt barns rättigheter

Du kommer att få muntlig och skriftlig information om att din medverkan i registret är frivilligt och inte påverkar de tjänster och den vård som du och ditt barn får på BVC. Om du inte vill att ditt barns uppgifter registreras, vänligen meddela sjuksköterskan på din BHV-mottagning!

Du kan när som helst ångra ditt beslut och få ditt barns uppgifter raderade från registret. Använd då detta formulär.

Fullständig information om sekretess och dina rättigheter finner du i menyn till höger ⇒ ⇒ ⇒