BHVQ

Kontaktuppgifter till register och styrgrupp

Kontakt - Liten pojke

Thomas Wallby
Registerhållare
Barnhälsovården
Islandsgatan 2
75185 Uppsala
E-post till registerhållaren

Leif Ekholm
Ordförande styrgruppen
E-post till ordförande styrgruppen

Styrgrupp

Thomas Wallby, Registerhållare, Med. Dr., vårdutvecklare
Barnhälsovården Uppsala.

Leif Ekholm, Ordförande för styrgruppen, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Örebro.

Jennie Nimborg, Sekreterare i styrgruppen, vårdutvecklare
Barnhälsovården Sörmland

Anna Fäldt, doktorand, logoped
Länslogopedin Uppsala.

Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västra Götaland.

Jennie Hedman, vårdutvecklare
Barnhälsovården Jämtland Härjedalen.

Karolina Lindström, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Stockholm.

Lars Olsson, psykolog
Barnhälsovården Skåne.

Marie Golsäter, Fil. Dr., vårdutvecklare
Barnhälsovården Jönköping.

Sven-Arne Silfverdal, Docent, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västerbotten.

 

Adjungerade

Marianne Bergström, Nationellt ansvarig för insamling av data avseende vaccinationer
(Smittskyddsinstitutet), amning och rökning (Socialstyrelsen).

Anders Hjern, Barnläkare, barnepidemiolog
CHESS, Stockholms universitet.

Marina Lundqvist, Distriktssköterska
Registerhållare Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ).

Kerstin Petersson, Med. Dr., barnmorska
Registerhållare Mödrahälsovårdsregistret.

Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg
Region Kronoberg.

Anki Sandström, Dietist
Barnhälsovården, Västerbotten.