BHVQ

Kontaktuppgifter till register och styrgrupp

Kontakt - Liten pojke

Thomas Wallby
Registerhållare
Barnhälsovården
Islandsgatan 2
75185 Uppsala
E-post till registerhållaren

Leif Ekholm
Ordförande styrgruppen
E-post till ordförande styrgruppen

Styrgrupp

Thomas Wallby, Registerhållare, Med. Dr., vårdutvecklare.
Barnhälsovården Uppsala.

Leif Ekholm, Ordförande för styrgruppen, barnhälsovårdsöverläkare.
Barnhälsovården Örebro.

Anna Fäldt, Sekreterare i styrgruppen, doktorand, logoped.
Länslogopedin Uppsala.

Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare.
Barnhälsovården Västra Götaland.

Karolina Lindström, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare.
Barnhälsovården Stockholm.

Lars Olsson, Psykolog.
Barnhälsovården Skåne.

Sven-Arne Silfverdal, Docent, barnhälsovårdsöverläkare.
Barnhälsovården Västerbotten.

Marie Golsäter, Fil. Dr., vårdutvecklare.
Barnhälsovården Jönköping.

Adjungerade

Marianne Bergström, Nationellt ansvarig för insamling av data avseende vaccinationer (Smittskyddsinstitutet), amning och rökning (Socialstyrelsen).

Anders Hjern, Barnläkare, barnepidemiolog.
CHESS, Stockholms universitet.

Marina Lundqvist, Distriktssköterska.
Registerhållare Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ).

Kerstin Petersson, Med. Dr., barnmorska.
Registerhållare Mödrahälsovårdsregistret.

Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg.
Region Kronoberg.

Anki Sandström, Dietist

Barnhälsovården, Västerbotten.