BHVQ

Svenska Barnhälsovårdsregistret

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är  jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Uppgifterna i Svenska Barnhälsovårdsregistret används som underlag för kontinuerligt förbättringsarbete vars mål är en jämlik och rättvis barnhälsovård av god kvalité över hela landet. Uppgifterna i registret används också för verksamhetsuppföljning och forskning.

Nyheter

Ej påbörjat anslutningsprojekt = 

 Planerar anslutningsprojekt = 

 Anslutningsprojekt pågår = 

 Dataöverföring i drift = 

 

Rapportering till BHVQ per landsting/region