BHVQ

Svenska Barnhälsovårdsregistret

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är  jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Uppgifterna i Svenska Barnhälsovårdsregistret används för kontinuerligt lärande och ett förbättringsarbete som syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård av god kvalité över hela landet. Uppgifterna i registret används också för verksamhetsuppföljning och forskning.

Nyheter

 Dataöverföring i drift  

Anslutningsprojekt pågår  

Planerar anslutningsprojekt  

Ej påbörjat anslutningsprojekt  

 

Rapportering till BHVQ per region