BHVQ

Ny information relaterad till dataskyddsförordningen

Nu finns uppdaterad information om den nya Dataskyddsförordningen och Svenska Barnhälsovårdsregistret att ta del av. Följande information är publicerad: Ny sida om datasäkerhet och sekretess för vårdnadshavare. Uppdaterade rutiner och formulär i relation till GDPR för BHV-verksamheten. Nedladdningsbara informationsmallar för användning av BHV-verksamheten lokalt.

Första anslutningskursen genomförd

Svenska barnhälsovårdsregistret genomförde den 16-17 januari en kurs för BHV-enheter med pågående eller planerade anslutningsprojekt från sina journalsystem till registret. Under kursen diskuterades bl.a. begrepp och termer, anslutningsprojektets olika steg, den nationella informationsstrukturen, BHVQ:s variabeldefinitioner och informationsspecifikationen. Deltagarna fick under kursens gång…