BHVQ

Årsrapport 2019 publicerad

Svenska barnhälsovårdsregistrets årsrapport finns publicerad. ”I årets årsrapport kan vi jämföra data för två regioner i större utsträckning. Vi har också haft möjlighet att följa utvecklingen över tid för kvalitetsindikatorer. ” Berättar registerhållaren Anna Fäldt. Vi har också mycket god…

Region Sörmland rapporterar data till BHVQ

Från den 14 oktober 2020 rapporterar tre regioner data till BHVQ. Region Sörmland har nu startat kontinuerlig data överföring till Svenska barnhälsovårdsregistret från samtliga barnhälsovårdsenheter i regionen. Data hämtas direkt från journalsystemet PMO och överförs automatiskt till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Det…

Ändrad finansiering för BHVQ

Ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister fattade vid sitt möte den 17 oktober 2019 beslut om förändrad finansiering för Svenska Barnhälsovårdsregistret. Registret ska inte längre finansieras av medel för Nationella kvalitetsregister. Beslutet är fattat på oklara grunder och har tillbakavisats av registrets…