Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-05-26
|
Författare: Anna Fäldt

För forskare

Här finns information för dig som är forskare.

Använd BHVQ-data i forskning

För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd. Ansökan om utlämnande av data från registret för forskningsändamål ska innehålla fullständig forskningsplan samt godkännande etikprövningsnämnden i Sverige. Ansökan ska ställas till registerhållaren.

Beslut om utlämnande av data för forskningsändamål fattas enligt rutiner fastställda av registrets centrala personuppgiftsansvariga myndighet. Data från registret lämnas avidentifierat om data ska lämnas direkt till den sökande. Data kan lämnas ut med personnummer i de fall detta krävs för samkörning med andra register. I dessa fall lämnas data till den myndighet som svarar för samkörningen, i normalfallet till Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån. Det slutliga datasetet ska sedan levereras till sökanden i avidentifierat skick.

Behöver du registerdata?

Du som vill ta del av data i BHVQ för forskningsändamål är välkommen att kontakta BHVQ:s registerhållare. För att underlätta i processen önskar vi kontakt i ett tidigt skede.  Registrets variabelset beskrivs i Registerbeskrivningen för BHVQ. Ett urval av aktuella variabler finns även visualiserade i BHVQ:s statistikportal.

Samtliga uppstarade datauttag kommer att få en kontaktperson i BHVQ:s styrgrupp, vald utifrån aktuella frågeställningar.  Använd detta formulär för att begära data.

Kostnad

Den tid som det tar att handlägga ärendet och hantera själva uttaget av data kommer att faktureras beställaren. Genom att man lägger en beställning för uttag av data från BHVQ, godkänner man även faktureringsvillkoren. Tidsåtgången är beroende av ärandets komplexitet. En grundavgift, 16 000,  kommer att tas ut för arbete upp till 10 timmar, därefter 1350 kr/tim.